Project Description

KRG Vakthold AS har spesialkompetanse innen havnesikring. Vi tar i mot båter og hjelper med sikring av fartøyer og andre verdier. Tjenesten utføres i henhold til ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security). Alt personell som inngår i denne type tjeneste gjennomgår spesialutdannelse og innføring i kodens hensikt og bestemmelser.

KRG Vakthold AS leverer ISPS-tjenesten til Kristiansand Havn hvor vi stiller med personell for adgangskontroll til alle cruiseanløp.

Våre oppgaver kan for eksempel være stasjonært vakthold med adgangskontroll og områdesikring. Oppdragets varighet kan variere fra noen få timer til døgnkontinuerlig tjeneste, og vi kan stille på kort varsel.

Vi kan også ta på oss oppgaver med oppsyn av lossing/lasting, overbringe skipsdokumenter/skipsmanifester, enkle transportoppdrag og budtjeneste. Fleksibilitet er varemerket vårt, og vi leverer kvalitet på alle oppdrag.

Enten det er skip i kommersiell skipsfart, cruisebåter eller private yachter som har behov for slike tjenester, er det bare å ta kontakt.