Project Description

KRG Vakthold AS har spesialkompetanse innen havnesikring. Vi utfører ankomster/avganger for båter/skip og hjelper med sikring av fartøy og andre verdier. Tjenesten utføres i henhold til ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security). All personell som inngår i denne type tjeneste gjennomgår spesialutdannelse og innføring i kodens hensikt og bestemmelser.

Vi kan også ta på oss oppgaver med oppsyn av lossing/lasting, overbringe skipsdokumenter/skipsmanifester, enkle transportoppdrag og budtjeneste. Fleksibilitet er varemerket vårt og vi leverer kvalitet på alle oppdrag.

Vi leverer ISPS-tjenesten til Kristiansand Havn og våre oppgaver kan for eksempel være stasjonært vakthold med adgangskontroll og sikring av havna. Oppdragets varighet kan variere fra noen få timer til døgnkontinuerlig tjeneste.