Project Description

Ved private eventer kan vi stille med vakter fra begynnelse til slutt. Det være seg vektere som går 24 timer og holder oppsyn ved opprigg frem til dere er ferdig nedrigget. Vi kan ta oss av adgangskontroll med gjestelister og være til stede resten av eventet.

ProSec, som ble leid inn av Teamworks AS, hadde oppdraget med å sikre åpningen av den nye E-18 i september 2009 hvor Kong Harald 5. ble invitert og det ble et meget vellykket arrangement. KRG Vakthold AS ble leid inn av ProSec for å hjelpe til.

I sommer hadde vi et oppdrag med adgangskontroll med gjestelister for et advokatfirma som hadde et firmaarrangement på takterrassen deres.